Afretningsgrus 0-8mm

Afretningsgrus 0-8mm er det man populært kalder brolæggergrus. Denne type grus bruges som underlag til belægning som fliser eller sten ved anlægsopgaver i indkørsel, have, terrasse, parkeringsplads, gangsti og lign. Hos GrusDirekte.dk tilbyder vi levering af afretningsgrus 0-8mm i hele Danmark - enten som løst aftippet eller i bigbags fra 250 kg og op. Se muligheder og priser herunder.Afretningsgrus til anlægsopgaver


Hvis du skal lægge fliser eller sten, er det en god ide at benytte afretningsgrus / brolæggergrus 0-8mm som underlag.

Afretningsgrus er ikke vasket og indeholder derfor stadig ler. Grusset er et bakkemateriale og bliver udvundet rundt omkring i landets grusgrave. Det betyder at du kan stampe det med en pladevibrator, inden du lægger dine fliser.


Sådan anvender du afretningsgrus


Når du lægger afretningsgrus, skal du være omhyggelig med at lægge ud i den rigtige højde da det er det sidste lag inden der lægges betonsten eller fliser. Det er vigtigt med en pæn plan flade eftersom afretningsgrusset kun har et formål, som er at få belægningssten til at ligge 100 % i samme højde.

Afretningsgrus sætter sig normalt 1 - 1.5 cm, så det er vigtigt at lægge det ud i en overhøjde i forhold til den reelle højde, som laget skal ende med at have.

Afretningsgrus lægges typisk i et lag på minimum 5 cm. Afretningsgrusset rettes normalt af med rør og retteskinner, og har ingen bæreevne. Det er derfor vigtigt at der ikke udlægges for tykt lag, ellers kan der forekomme sætningsskader. I nogle belægningstyper skal afretningsgruset ikke trækkes af med rør og skinner. Dette gælder blandt andet i en chaussésten- eller brostensbelægning, hvor man sætter chausséstenene eller brostenene med en hammer ned i brolæggergrusset, og efterfølgende fylder man fugerne op med enten afretningsgrus eller stenmel. Da fugerne er større end i en alm beton- eller flisebelægning, skal der bruges et materiale som er mere groft end alm strandsand, som normalt bliver brugt til opfyldning af fuger.


Afretningsgrus til indkørsel


Hvis du skal ligge fliser i din indkørsel, hvor du skal køre med bil eller tunge køretøjer, er det vigtigt, at du lægger stabilgrus 0-32 mm under dit afretningsgrus. Dette stabiliserer underlaget og gør at det kan holde til køretøjernes tunge vægt. Hvis du vil være sikker på at indkørslen ikke fordyber sig eller skrider ud, bør du ligeledes have et lag af bundsikringsgrus under laget med stabilgrus.


Afretningsgrus til sikring af rør


Afretningsgrus, er et fantastisk materiale og bruges også af entreprenører og kloakmester til at pakke rundt om kloakrør. Materialet forhindrer nemlig større og skarpe sten i at skabe kontakt med kloakrøret, så der ikke sker skade. Grusset bliver også trykket under kloakrørene så der ikke er nogle lufthuller, det gør at kloakrøret ikke kan bøje, men ligger lige i den ønskede højde og med korrekt fald.


Skånsom ”saltning” med afretningsgrus


Har du rester tilbage af dit brogrus, når projektet er færdigt, så gem det til vinter og brug det evt. som strøsand i stedet for vejsalt da det ikke er nær så skadeligt for planter og græs. Det vil forhindre at vej og fortov bliver isglat.


Har du brug for hjælp til afretningsgrus


Er du i tvivl om, hvor meget afretningsgrus du skal i forbindelse med dit anlægsarbejde, kan du med fordel bruge vores mængdeberegner til at udregne hvor meget afretningsgrus du skal bruge.
Har du spørgsmål til afretningsgrus, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice. Du kan også finde hjælp og gode råd i vores vejledninger, som du finder her.