Flisebelægning - sådan

A Med pæle afsættes det areal, hvorpå der skal lægges fliser. Pælene bør sættes 5-10 cm udenfor arealet, så der er plads at arbejde på. Mellem pælene trækkes snore. At snorene er vandrette kontrolleres med et vaterpas. Bagefter måler man ned på de pæle som belægningen skal afvandes mod, og flytter snorene ned. Belægningen bør lægges med l cm overhøjde, så naturlig sætning i gruslagene udlignes.

B Grav ud til befæstelsen som i fig. l eller fig. 2. Sørg for at bunden er jævn og fast. Før der udlægges grus komprimeres bunden. Er jorden komprimeres bunden. Er jorden meget leret, er det en fordel først udlægge et tyndt lag grus.

C Udlæg stabilgruset så overfladen er jævn - husk at det sætter sig. Komprimer 3-4 gange. Læg herefter afretningslaget ud og komprimer igen.

D Træk to nye snore indenfor befæstningsarealet, afstanden bør ikke være over 2 meter. De nye snore sættes i højde med de afsatte rettesnore, hvor de krydser hinanden. Under snorene skal der lægges vandrør. Rørene skal ligge med samme afstand til snorene som fliserne er tykke. Når vandrørene ligger i det rigtige niveau, skal de lægges fast i afretningslaget, sørg for at de ikke "løftes". Nu skal afretningslaget gøres jævnt. Der skal bruges et bræt, der er ca. 10 cm bredere end afstanden mellem rørene. Træk brættet på rørene, så overfladen bliver helt jævn og glat. Er arealet bredere end 2 meter, flyttes den ene snor og det ene rør og processen gentages på nabostykket. Når rørene er fjernet skal renden fyldes med afretningsgrus. Bank det med en skovl og ret med bagsiden af en rive eller lignende.

E Nu skal fliserne lægges. Start ved et naturligt hjørne, eksempelvis et hushjørne, en dørflugt eller lignende. Langs bygninger lægges fliserne 1-3 cm fra soklen. For at lægge fliserne i lige flugter, skal der sættes retningssnore langs startrækken og kantrækkerne. Der bør sættes retningssnore for hver meter. Når fliserne er lagt, fyldes fugerne med fint strandsand eller vasket grus fri for ler. Fordel sandet med en kost. Der skal efterfyldes med sand til fugerne er helt fyldte. Det er også vigtigt at kanterne sikres ved at lægge jord ind til belægningen. Undgå at der kommer muldjord i fugerne.