Sten og fliser på terrasser og stier

Efteråret er et godt tidspunkt til at reparere gamle belægninger eller måske lave nogle nye. I de fleste haver er der terrasser og stier belagt med grus, sten eller fliser. Det giver en jævn og stabil overflade. Men ikke alle belægninger er lige gode. Nogle holder i 15 og 20 år, mens andre bliver ujævne og får kørespor efter kort tid. Belægningens levetid bestemmes af befæstelsens opbygning, dvs. grusbunden og overfladen.

Den stabile bund

Skal overfladen bevares jævn længst muligt, er det vigtigt med en stabil grusbund. Nederst lægges et drænende lag, der sikrer at frosten ikke hæver belægningen. Derpå følger et bærelag af stabilgrus, og øverst et tyndt sandlag der afrettes, så belægningen ligger jævnt og flot. Det er vigtigt at de enkelte gruslag er ensartet tykke på hele fladern, dvs. at laget af stabilgrus et 15 cm tykt over hele arealet og at afretningsgruslaget er 5 cm. Til afretningslag bruges grus fra O til 8 mm. Når hvert lag grus er lagt, skal det komprimeres. Det er bedst at bruge en pladevibrator - den kan lejes i de fleste byggemarkeder. Det er vigtigt at gruset er fugtigt, men hvis det er for vådt svømmer sand- og gruskornene rundt, og pakker sig ikke, og er det for tørt skilles de ad. Når gruset komprimeres fylder det mindre, derfor skal der lægges 15 cm x 1,3 = 19,5cm stabilgrus og 5x 1,3 = 6,5 cm afretningsgrus før der komprimeres.

Befæstelse for terrasser og havestier.

Fig. 1. Befæstelse for terrasser og havestier. Samlet tykkelse 25 cm. Fliser 5-6 cm. Afretningsgrus 5cm. Stabilgrus 15 cm.

Befæstelse for indkørsler og p-pladser.

Fig. 2. Befæstelse for indkørsler og p-pladser. Samlet tykkelse 40 cm. Fliser 6 cm. Afretningsgrus 5 cm. Stabilgrus 12 cm. Bundsikringsgrus 17 cm.

Vand på belægningen

Når belægningen er lagt må der ikke være stående vand på belægningen. Det sikres ved at lade belægningen hælde svagt. Er overfladen af beton, skal faldet være mindst 1 cm pr. løbende meter, for klinker og natursten skal faldet være mindst 2 cm. Vandet skal altid ledes væk fra bygninger og ud i bede eller afvandingsbrønde. På havestier laves der med sidefald.