Afhentning af affald I dag er affald ikke bare affald. Det bliver stadig muligt at genanvende mere til gavn for miljøet og produktionen, der sparer udvinding af nye råmaterialer. Det betyder dog, at kravene til korrekt håndtering af affald bliver stadig flere og mere komplekse. Det er derfor en god ide, at have en dygtig rådgiver med, så du kommer godt fra start og ikke drukner i formalia eller forkert sorteret affald.

Hos City Container har vi mere end 35 års erfaring fra affaldsbranchen, og vi hjælper altid vores kunder med korrekt og enkel sortering samt håndtering af affald, uanset om det er bygge- og anlægsaffald eller kontor- og industriaffald.

Vi sætter en ære i at kunne rådgive korrekt med øje for, hvordan du kan højne niveauet og blive sikret den mest bæredygtige løsning – både målt på miljø og økonomi.Vi gør det for fremtiden Gennem samarbejde med myndigheder og interesseorganisationer sikrer vi, at vores løsninger til indsamling, håndtering og sortering af affald altid er på forkant med lovgivningen til gavn for vore kunder og miljøet, ligesom vi bidrager med viden og indsigter i forbindelse med udviklingen af mere miljørigtige standarder og arbejdsmetoder, se bl.a. vores certificeringer og arbejde med DGNB.

Ansvarligt arbejde med jord og affald Som ansvarlig aktør i ressourcebranchen, er vi i City Container klar over, hvilken rolle vi som virksomhed spiller i den samlede indsats for, at vores samfund bliver mere bæredygtigt, så det kan leve op til egne mål og ikke mindst FNs 17 verdensmål. Du kan her læse mere om, hvordan vi arbejder med miljø og sikkerhed.

Det betyder, at uanset hvilken service vi hjælper dig og din organisation med, så er miljø- og arbejdsmiljøhensyn altid tænkt ind i løsningen. Er du interesseret i at vide mere om, hvordan vi arbejder, så kan du læse mere om det her.

Virksomheden er en del af Reconor Gruppen, hvilket betyder, at vi har et tæt samarbejde med miljøvirksomheden Norrecco, som er et søsterselskab til City Container. Det giver os mulighed for at have en tæt dialog om, hvordan vi kan være med til at sikre endnu bedre cirkulære løsninger, så stadig mere affald kan blive oparbejdet.