Lægning af fliser i haven

Fliseunderlagets vigtigste opgave er at bortlede vandet og optage eventuelt frosthævninger fra råjorden under gruslaget. Normalt er flisearealerne i haven ikke store. De udgør næsten altid belægningerne på stier, terrasser og parkeringspladser. På sådanne arealer er der ikke ret store belastninger og derfor behøver grusunderlaget ikke at være særlig tykt.

Underlag

Når du lægger fliser er underlagets opbygning alfa og omega. En korrekt opbygning og komprimering sikrer at dine fliser ligger godt i mange år.

På tegning A. kan du se hvilke underlagstyper og grustykkelser der skal anvendes.

D. viser opbygning af en flisebelægning til stier, terrasser og lignende. Øverst ligger en betonflise (1.) med en tykkelse på 5 cm. Derpå et afretningsgruslag (2.) af betongrus på 2-3 cms tykkelse og nederst et lag mekanisk stabilt grus på 8-10 cm (3.).

E. viser samme opbygning til lidt større belastninger, det kan evt. være på en lille parkeringsplads. Her er det mekaniske stabile gruslag 15-20 cm tykt. 4. er græs og 5. råjord. Den bedste komprimering af gruslaget opnås med en rigtig vibrator. Denne og en evt. fliseklipper kan lejes i det lokale byggemarked.

Underlag

Fliseforbandt

Det bedste forbandt til små fliser er som vist på tegning C., halvt forbandt. Tegning B. viser fliserne lagt i lige forbandt.

Det bedste forbandt til små fliser er som vist på tegning C., halvt forbandt.

1 er hele fliser og 2 er halve. Til afslutning i siderne anvendes der færdigstøbte halve fliser hvis det findes, ellers anvendes fliseklipperen.

Kan fx anvendes på små terrasser.

1 er hele fliser. Kan fx anvendes på små terrasser. Lige forbandt er hurtigt at lægge og der kræves ingen tilskæringer.

Priser

Priser på belægninger varierer meget, og en af de billigste fliser er en ganske almindelig 40 x 40 cm og 5 cm tyk grå betonflise. Prisen er ca. 100 kr. pr. m2. Mindre fliser evt. med farve ligger i intervallet 100-200 kr. pr. m2. Når du ser på flisepriser så læg mærke til hvor mange m2 du skal købe før at fliserne leveres vederlagsfrit på din adresse. Som et kuriosum kan jeg oplyse, at i dag koster gamle slidte granitchaussesten (10 x 10 cm) mellem 800 og 1000 kr. pr. m2. Nye er lidt billigere. Har du nogen, så pas på dem – de er guld værd.