ID 1577

Container til asbestindeholdende affald

Opstilling, 10 dages leje og tømning inkl. Lukket container til asbestaffald
Leveringstid: Indtast Postnummer
Inklusiv moms og frit leveret

Om Container til asbestindeholdende affald

Skal du bygge om eller have fjernet byggeaffald med asbest, skal du bestille denne container.
I denne pris er der også indregnet anvisning og deklaration.

Tagplader af eternittage fra før 1984 indeholder altid asbest.
Eternittage fra 1984-1988 kan indeholde asbest.
Eternittage produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.
Der kan desuden være asbest i, beklædningsplader (indendørs og udendørs), loft og væg plader fra 1954-1980, vinyl fra 1930-1980, støbegulve fra 1920-1980 & pudsaffald fra 1953-1980.

Containeren må indeholde: alle former for bygge- og anlægsaffald til sortering i fraktioner som indeholder asbest.

Containeren må IKKE indeholde: brændbart eller blandet affald, tunge affaldsfraktioner uden asbest, PCB, elektronik, dagrenovationslignende affald, olie og kemikalieaffald, maling, træbehandlingsprodukter, fugemasse eller andre oliebaserede rester og jord.


Containeren fås i 3 vægtstørrelser.

Lille container (op til 1 ton)
Mellem container (op til 3 ton)
Stor container (op til 5 ton)


Hvis der fyldes andet slags affald i containeren, end hvad den er blevet bestilt til, vil du blive faktureret for den ændrede type fraktion.
Hvis du fylder mere end den tilladte mængde i containeren, vil du blive faktureret for de ekstra antal tons.

HUSK at spærre af til containeren, både i forbindelse med leveringen og foran containeren ved afhentning.
Hvis ikke chaufføren kan levere eller afhente containeren pga. manglende afspærring, faktureres du for en forgæves kørsel.

Når du er færdig med din container kan du ringe eller sende os en mail og vi vil hurtigst muligt afhente den.

Prisen er inkl. moms, levering, afhentning og 10 hverdages leje.

(5.129)


OK