ID 683

Fliseimprægnering

Bollerup Jensen Fliseimprægnering 2,5L
Leveringstid: Indtast Postnummer
Inklusiv moms og frit leveret

Om Fliseimprægnering

Bollerup Jensens Fliseimprægnering
Levering sammen med din ordre, KUN! ved samtidigt bestilling af Grus, sten og belægning.

Imprægneringen er udviklet til at lukke de porøse overflader efter en fliserens. Dermed bevares det flotte resultat, og fliserne styrkes og vil samtidig være mindre modtagelige over for nye belægninger og begroninger.

BEMÆRK – vores 2,5 liter dunk giver 7,5 liter færdigblandet imprægnering!

Fliser der holder længere
Efter en rens af fliserne, og en efterfølgende imprægnering med vores Fliseimprægnering, vil du opleve et længerevarende resultat, og vedligeholdelse af dine fliser bliver langt nemmere. Snavs, nye begroninger og belægninger vil efterfølgende heller ikke bide sig så let fast i fliserne, og derfor kan det nemt fjernes med en kost. Prøv først med vores anbefalede Bollerup Jensen Fliserens.

INDHOLD FLISEIMPRÆGNERING

2,5 liter koncentreret væske.
Silikat <30%

BRUGSANVISNING
Fliserne renses først grundigt med Bollerup Jensen Fliserens, så der ikke er rester af belægninger på fliserne.
Fliserne skal være helt tørre, før Bollerup Jensen Fliseimprægnering påføres.
Imprægnering fortyndes i forholdet 1 del imprægnering med 2 dele vand.
Blandingen rækker op til 75 m2 afhængig af doseringen og underlaget.
Påfør opløsningen med (tryk-)sprøjte eller malerrulle. Det er vigtigt, at der ikke ligger blanke søer af imprægnering på fliserne.
Husk altid at foretage prøveopstrøg for kontrol af overfladen og produktets forenelighed.

VIGTIGT

Ved udlægning med sprøjte er det meget vigtigt, at arealet som skal behandles er helt ryddet for havemøbler, blomsterkrukker og eventuelle urenheder på overfladen. Ved udlægning langs alle IKKE-betonoverflader, vinduer og karme, skal disse afdækkes for at undgå sprøjt. Hvis uheldet er ude, skal de berørte områder hurtigst muligt afvaskes med varmt vand. Fliserne må efter afrensning og inden imprægnering IKKE behandles med algebekæmpelsesmidler. Fliserne skal ved behandling med fliseimprægnering være tørre i overfladen før de må benyttes. Det er vigtigt, at fliserne ikke udsættes for regn eller vand i de efterfølgende 12-24 timer.
Alt anvendt udstyr skylles grundigt i varmt vand efter brug.

Fragtmanden vil prøve at efterkomme ønsker til aflæsningen - disse kan anføres ved bestilling under Besked felt. Evt. anvisninger skal dog være enkle og let forståelige.- skriv også et telefonnummer hvor fragtmanden kan træffe dig i tilfælde af tvivls spørgsmål. Lav altid en tydelig markering af hvor pallen skal stå, hvis der ikke er nogen hjemme på modtagelsestidspunktet. Vejen til leveringsstedet skal være kørefast, der skal være 4 meters frihøjde og 3,5 meters fribredde og der må ikke være udhængende træer.

Hvis der ønskes en speciel placering af varen/pallen, så er kravet til underlag at det skal være jævnt og fast, som f.eks. asfalt og fliser, da varerne køres på plads med løftevogn, Grus, jord, græs eller lignende er IKKE gangbart. Såfremt det IKKE er muligt for chaufføren at aflevere varen og må tage den med igen for returnering eller senere levering må der påregnes en ekstra leveringsomkostninger pr. palle i henhold til fragtfirmaets listepris. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig og Grus Direkte A/S

(112)


OK