ID 170

Container til jord

Opstilling, 10 dages leje og tømning inkl.
Leveringstid: Indtast Postnummer
Inklusiv moms og frit leveret

Om Container til jord

Bortkørsel af jord. Har du jord i din have som du gerne vil af med, så få en container ud på din adresse som du selv fylder.

OBS! efter bestilling skal du sende en skitse/oversigtskort over udgravningen der tydeligt viser hvor på grunden der er gravet, samt en kort beskrivelse af projektet (årsag til opgravning). Det kunne evt. være "Ny flisebelægning i indkørsel". Dette kræves af din kommune og registreres som information om flytning af jord fra din matrikel.
Skitsen sender du som en besvarelse på din ordrebekræftelse.
12 ton svarer til ca. mellem 6-8 m3 afhængigt af hvor fed (lerholdig) jorden er.


Containeren fås i 3 vægtstørrelser.

Lille container (op til 4 ton)
Mellem container (op til 8 ton)
Stor container (op til 12 ton) Max ellers kan den ikke flyttes!


Hvad sker der med jorden efter afhentning.

Jorden bliver herefter kørt til en godkendt jordkarterings-plads, hvor den bliver analyseret og genanvendt.
Der tages forbehold for højere priser ved evt. forurening og der kan derfor forekomme ekstra betaling for rensning og/eller særlig deponering hvis ikke jorden kategoriseres som ren.

Hvis du fylder mere end den tilladte mængde i containeren, vil du blive faktureret for de ekstra antal tons.

HUSK at spærre af til containeren, både i forbindelse med leveringen og foran containeren ved afhentning.
Hvis ikke chaufføren kan levere eller afhente containeren pga. manglende afspærring, faktureres du for en forgæves kørsel.

Når du er færdig med din container kan du ringe eller sende os en mail og vi vil hurtigst muligt afhente den.

Prisen er inkl. moms, levering, afhentning og 10 hverdages leje.

(1.804)


OK