ID 306

Container til Blandet Bygningsaffald

Opstilling og tømning inkl.
Leveringstid: Indtast Postnummer
Inklusiv moms og frit leveret

Om Container til Blandet Bygningsaffald

Skal du bygge om eller have fjernet bygningsaffald skal du bestille denne container.
Bygningsaffald til sortering må indeholde : Alle former for bygge og anlægsaffald til sortering i fraktioner.

Skal du bruge større containere kontakt da os pr. tlf. eller mail.

Affaldet må ikke indeholde : asbest, PCB, elektronik, Dagrenovationslignende affald, olie og kemikalieaffald, maling, træbehandlingsprodukter, fugemasse, andre oliebaserede rester & jord.

Containeren kan fås i 3 størrelser.
Lille container (op til 2 ton)
Mellem container (op til 3 ton)
Stor container (op til 5 ton)

Hvis der fyldes andet slags affald i containeren, end hvad den er blevet bestilt til, vil du blive faktureret for den ændrede type fraktion.
Hvis du fylder mere end den tilladte mængde i containeren, vil du blive faktureret for de ekstra antal tons.

Husk at spærre af til containeren, både i forbindelse med leveringen og foran containeren ved afhentning.
Hvis vi ikke kan levere/tømme den pga. manglende afspærring, faktureres du for en forgæves kørsel. 975,00 kr.

OBS!!! Når du er færdig med din container skal du ringe for at få den afhentet og samtidig oplyse container nummer.


Prisen er incl. Moms, levering, 10 dages leje og afhentning af container.

(3.938)


OK