ID 344

Bakkemørtel KC 35/65/650 5,1% Bigbag

Leveret i bigbag af 0,5 m3 på palle
Leveringstid: Indtast Postnummer
Inklusiv moms og frit leveret

Om Bakkemørtel KC 35/65/650 5,1% Bigbag

Bakkesandsmørtel 5,1 %.
850 Kg i BigBag

Anvendelse:
Opmuring og pudsemørtel.

Produktbeskrivelse:
5,1 % kalkmørtel består af sand og kalk uden tilsætningsstoffer.
Det er produceret i henhold til DS 414/ EN 998-2.

Er velegnet og godkendt til det meste murerarbejde.

Blanding:
Våd kalkmørtel iblandes normalt med cement efter anvist blandingsopskrift i en tvangsblander. Der tilsættes vand indtil ønskede murerkonsistens.
Blandingsforhold: KC 35/65/650
1 liter mestercement og
9,0 liter bakkemørtel 5.1 %.

Udførelse:
Der benyttes almindeligt murerværktøj. Mursten og blokke skal være tørre og rene.
Ved mursten mures med fyldte fuger og alligevel så rent at evt. afsyring så vidt muligt undgås.
Inden mørtlen mister plasticitet, trykkes fugerne. Murværket afkostes derefter diagonalt for at fjerne evt. mørtelrester.
Ved særlige krav til murværkets holdbarhed kan fuger i stedet færdiggøres ved traditionel udkrads-ning i en dybde af min. 13 mm med efterfølgende fugning.

Vintermuring:
Ved vintermuring kan der fra mørtelværket iblandes antifrost, så mørtlen holdes frostfri under transporten.

Byggepladskontrol:
Mørtelværket udfører kvalitetskontrol af bygge-pladsfremstillet kalkcementmørtel iht. normalkrav eller skærpet kontrol ved uanmeldt kontrolbesøg.

Tekniske specifikationer:
KC 35/65/650.
Trykstyrke: 5,00 Mpa
Bøjningstrækstyrke: 1,36 Mpa


Fragtfrit leveret til alle brofaste forbindelser i Danmark.
Leverings Tid 6 hverdage.

Fragtmanden vil prøve at efterkomme ønsker til aflæsningen - disse kan anføres ved bestilling under Besked felt. Evt. anvisninger skal dog være enkle og let forståelige.- skriv også et telefonnummer hvor fragtmanden kan træffe dig i tilfælde af tvivls spørgsmål. Lav altid en tydelig markering af hvor pallen skal stå, hvis der ikke er nogen hjemme på modtagelsestidspunktet. Vejen til leveringsstedet skal være kørefast, der skal være 4 meters frihøjde og 3,5 meters fribredde og der må ikke være udhængende træer.

Hvis der ønskes en speciel placering af varen/pallen, så er kravet til underlag at det skal være jævnt og fast, som f.eks. asfalt og fliser, da varerne køres på plads med løftevogn, Grus, jord, græs eller lignende er ikke gangbart. Såfremt det IKKE er muligt for chaufføren at aflevere varen og må tage den med igen for returnering eller senere levering må der påregnes en ekstra leveringsomkostninger pr. palle i henhold til fragtfirmaets listepris. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig og Grus Direkte A/S

(1.191)


OK